O firme

Prvé začiatky firmy siahajú do roku 1995. Firma začínala tak, ako väčšina nesprivatizovaných podnikov v deväťdesiatych rokoch – v garáži, a to pri ihrisku v Petrovej Vsi.  Naša orientácia bola spočiatku len na brány a jednoduché výrobky z kovu, ktoré sme aj lakovali čírym lakom.

Po pár rokoch nám boli garáže troška tesné, tak sme sa presťahovali do iných priestorov v Petrovej Vsi, ktoré nám zabezpečili dostatočný priestor pre rast firmy. V tom čase v Zame (ako sa firme slengovo hovorí) pracovalo okolo 40 ľudí na dve smeny.

No ani druhé sťahovanie nebolo posledné. V roku 2005 prišlo k najväčšiemu sťahovaniu firmy, aj keď len o 4 kilometre ďalej a to do susedných Gbeloch. Dnes sa firma nachádza pri areále poľnohospodárskeho družstva v Gbeloch a rozprestiera sa vo vlastnom areále s rozlohou 4000m2 z toho 2000m2 je zastavaná plocha.

V Gbeloch tiež prišlo k rozšíreniu výroby o zahraničný obchod a dnes firma vyrába do Nemecka, Rakúska, Švajčiarska, Belgicka, Švedska a Írska.

V roku 2013 prišlo k otvoreniu práškovej lakovne, ktorá sa zaradila k najväčším linkám na západnom Slovensku, a to nielen dĺžkou obežnej dráhy, ale aj rozmermi pece.

Areál firmy ZAMA v Gbeloch